Vítejte

Dům dětí a mládeže Blansko je střediskem volnočasových aktivit s bohatou dlouholetou tradicí. Toto zařízení bylo zřízeno v roce 1958 městem Blanskem a od té doby nepřetržitě pracuje. Svojí pestrou nabídkou zájmových činností oslovuje klienty všech věkových kategorií i sociálních vrstev. Naším posláním je: „Rozvíjet osobnost a dovednost dětí, mládeže a dospělých, prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit v bezpečném a příjemném prostředí, s podporou a motivací profesionálního týmu.“ Najdete zde kroužky pro děti s nejrůznějším zaměřením: sportovní, technické, jazykové, umělecké i rukodělné. V období školního roku pořádá pravidelně kurzy pro dospělé klienty, výukové programy pro MŠ, ZŠ i školní družiny, dále organizuje okresní kola předmětových olympiád, středoškolské odborné činnosti a projekty s preventivní a osvětovou tematikou. Ve spolupráci se školami pomáháme s organizací charitativních sbírek. Pro čas školního volna a prázdnin nabízí prázdninové programy, víkendové akce a sportovní soustředění. Letní činnost DDM se zaměřuje na dětské pobytové tábory v naší republice i v zahraničí. Dětem zaměstnaných rodičů je určena také nabídka příměstských táborů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *