DOKUMENTY KE STAŽENÍ

nově online přihlášení = Nová, rychlejší, pohodlnější cesta přihlašování 

Bezinfekčnost

Posudek o zdravotní způsobilosti děti

GDPR – INFORMOVANÝ SOUHLAS

Žádost o vrácení úplaty za zájmové vzdělávání

Vnitřní řád

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Etický kodex

Přihláškový řád

Zřizovací listina

Zpráva o činnosti DDM Blansko 2016

Zpráva o činnosti DDM Blansko 2017

Zpráva o činnosti DDM Blansko 2018

Postupně zde budou další soubory ke stažení.