SOUTĚŽE MŠMT

 Více informací ne https://www.chces-soutezit.cz/

Terminář olympiád 2020 – 2021

PROPOZICE DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

PROPOZICE OLYMPIÁDA ČESKÝ JAZYK

PROPOZICE OLYMPIÁDA Z CIZÍHO JAZYKA

Odkaz na fyzikální olympiádu: http://fyzikalniolympiada.cz/

Odkaz na chemickou olympiádu: https://olympiada.vscht.cz/cs/

Odkaz na biologickou olympiádu: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs

Odkaz na zeměpisnou olympiádu: https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

organizátoři školních kol předmětových soutěží,

školní soutěže a přehlídky jsou v Jihomoravském kraji od školního roku 2017/2018 realizovány na adrese: http://chces-soutezit.cz/ . Prosím, informujte své pedagogy, že do všech soutěží je potřeba své žáky za Vaši školu přihlásit na adrese http://chces-soutezit.cz

Na těchto stránkách naleznete veškeré informace ke školním, okresním a krajským kolům (postupující žáky,prezenční listiny, výsledkové listiny, atd.)

V případě nejasností nebo problémů s přihlášením a heslem  kontaktujte paní Veroniku Frankovičovou na tel. čísle: 775 555 904, popřípadě na e-mailu frankovicova@codecreator.cz

Pokud máte problémy s vytvořením školního kola, kontaktujte své okresní koordinátory předmětových soutěží. Za okres Blansko to jsou: Bc. Lucie Šparlinková a Mgr. Tomáš Zachoval, oba DDM Blansko, p. o., tel: 516 412 790.

Pro přihlášení, vstup do systému a editaci školních kol vám pomůže podrobný manuál, který je na našich webových stránkách také ke stažení.

Přeji nám všem pohodovou práci a hodně šikovných žáků ve školních soutěžích.

DDM Blansko