ČLÁNEK O ČARODĚJNÉ ZAHRADĚ

Čarodějná zahrada DDM Blansko byla opět úžasná

  1. duben je tradičně věnován pálení čarodějnic a nejinak tomu bylo i letos v DDM Blansko. Jako v předchozích letech, byla pro děti a rodiče připravena zábava na zahradě. Tentokrát v duchu čarodějného karnevalu.

Akce odstartovala po 17. hodině sletem malých i velkých čarodějů a čarodějnic. Poté si nejméně padesátka dětí v doprovodu svých rodičů užívala taneční zábavu, skákání na trampolíně a pro nejmenší byl připraven skákací hrad. V průběhu volné zábavy proběhly zábavné soutěže za sladké odměny, děti se prolétly na košťatech a vyvrcholením celého podvečera byla výroba vlastních čarodějnic ze dřeva, látky a slámy. Po skončení tvoření se všichni společně přesunuli k ohništi, kde děti pomocí čarodějného kouzla zapálily oheň bez jiskry, proběhlo nelehké rozhodování o pěti nejnápaditějších maskách, které dostaly zvláštní odměnu, a mohlo se začít hodovat. Pro všechny byly připraveny špekáčky, které děti s radostí opékaly, poté si všichni ještě zvesela zaskákali a zatancovali a před osmou hodinou se všichni začali ubírat ke svým domovům.

Děkujeme všem za návštěvu a věříme, že si k nám najdete cestu i na dalších akcích.

Tým DDM Blansko

 

FOTO Z AKCE – ZDE –