článek výročí 60 let

Oslavy 60. výročí činnosti DDM Blansko

 

V pátek 15. 6. 2018 Dům dětí a mládeže Blansko slavil 60 let od zahájení činnosti. Dopoledne jsme připravili program pro mateřské a základní školy – skákací hrad, mýdlové bubliny a lanové překážky. Také si všichni mohli v interiérech DDM prohlédnout instalace z historie i současnosti našeho zařízení.

Odpoledne pokračovaly oslavy pro veřejnost, kdy se úvodních slov chopili ředitelka DDM Blansko Mgr. Blanka Štreitová, starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák, místostarosta Ing. Jiří Crha, první ředitel DDM p. Krátký a dlouholetá pedagožka DDM pí. Dražilová.

Po vypuštění 60 balónků s přáními od všech přítomných a několika vystoupení dětí z kroužků pokračovala zábava, kdy k tanci i poslechu hrála skupina Velvet.

Děkujeme všem hostům i návštěvníkům za podporu našeho „domečku“ a těšíme se na setkání na našich dalších akcích.