AKTUALITY – Co se stalo, co se chystá a co byste měli vědět

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

organizátoři školních kol předmětových soutěží,

školní soutěže a přehlídky jsou v Jihomoravském kraji od školního roku 2017/2018 realizovány na adrese: http://chces-soutezit.cz/ . Prosím, informujte své pedagogy o této změně a o skutečnosti, že jinou formou nebude možné žáky do soutěží přihlásit.

V případě nejasností nebo problémů s přihlášením či vytvořením školního kola kontaktujte své okresní koordinátory předmětových soutěží. Za okres Blansko to jsou: Bc. Alena Konupčíková a Mgr. Tomáš Zachoval, oba DDM Blansko, p. o., tel: 516 412 790. 

Pro přihlášení, vstup do systému a editaci školních kol vám pomůže podrobný manuál, který je na našich webových stránkách také ke stažení.

Z uvedeného portálu se budou přibližně od poloviny listopadu 2017 rovněž generovat žádosti o finanční podporu středních škol v rámci Programu podpory nadaných studentů v JMK, včetně výsledků za SOD zařazené do přehlídky České ručičky. O této možnosti budete včas informováni.

Prozatím je stránka spuštěna především s ohledem na začínající soutěžní ročník, využití ostatních funkcionalit a související drobné grafické úpravy budou postupně dokončovány za provozu tak, aby zohledňovaly reakce uživatelů.

Děkuji vašim pedagogům za trpělivost a ochotu vylepšovat svými náměty produkt, jehož pilotního ročníku jsme účastni.

Přeji nám všem pohodovou práci a hodně šikovných žáků ve školních soutěžích.

 

Mgr. Tomáš Zachoval

DDM Blansko


8.11.2017

 

V TOM PARKU STRAŠÍ

Zámecký park v Rájci – Jestřebí opět ovládla strašidla. V pátek 3. 11. 2017 na akci Domu dětí a mládeže Blansko – V tom parku straší. Pro návštěvníky byla připravena cesta večerním temným parkem, která byla osvětlena pouze svíčkami. Po cestě návštěvníci prošli postupně několika stanovišti, kde na odvážné čekal duch, pavouci, smrtka, poustevníci, jeskynní muž a dokonce i oživlá kostra. Děti na stanovištích plnili různorodé úkoly, jako nafukování balónků, luštění hádanek, prolézání pavoučí sítí, nebo ochutnávání tajemných pokrmů. Strašidelná cesta končila v zámeckém altánu, kde se opékaly špekáčky a atmosféru doplnila hudba, spolu s čajem pro děti a svařeným vínem pro dospělé. Akce se konala již po třetí a opět si přišlo více jak 150 dětí a rodičů zažít pochod strašidelným parkem. Tímto velice děkujeme vedení rájeckého zámku za vstřícnost a pomoc s organizací, také všem dětem a rodičům za návštěvu.

 

Těšíme se na viděnou na dalších akcích DDM.

 


27.10.2017

Všechny bychom Vás rádi srdečně pozvali letos již na třetí strašení v parku v Rájci-Jestřebí. Tahle akce se uskuteční 3.11 (v pátek) v 17 h. Bližší informace – ZDE