Francie – Bouloc v DDM Blansko 20. – 24. 7. 2014

Ve dnech 20. – 24. 7. 2014 proběhl u nás v DDM příměstský tábor za účasti 15 mladých lidí z francouzského města Bouloc. Tento tábor byl řekněme „ předpremiérou“ plánované Mezinárodní výměny dětí a mládeže, tedy dalšího ze vzdělávacích programů EU (Erasmus +), do kterého se v budoucnu hodláme také zapojit. Myšlenka minitábora byla realizována za podpory města Blanska, které je partnerským městem právě francouzského Boulocu. Zde také působí organizace CAJ, která pracuje v oblasti volného času dětí a mládeže a stala se tak naším 1. zahraničním partnerem, se kterým budeme spolupracovat na plánované výměně mládeže v příštím roce.

Naši noví přátelé z Francie se zúčastnili programu příměstského tábora spolu s českými dětmi a vznikla přátelská spolupráce, která byla oboustranným zážitkem a prvním krůčkem k nadcházejícímu užšímu partnerství všech zúčastněných. Všichni jsme si užili připravený program, který zahrnoval jak výtvarné, tak turistické a sportovní aktivity.

 

DDM Blansko v Itálii – Scandiano 18. – 23. 3. 2015

Ve dne 18. 3. 2015 se vydalo 8 teenagerů a 2 vedoucí z DDM Blansko na setkání evropských občanů do Scandiana ke příležitosti oslav 50.  výročí partnerství měst.

Scandiano a Blansko se staly partnerskými městy od roku 1964 a každoročně spolu spolupracují. V tomto roce se konalo výročí této spolupráce. A díky městu Blansku se i naše malá skupina mohla podílet na této mezinárodní výměně a připojit se k oslavám.

Mládež byla ubytovaná v místních rodinách a každý den měli různorodý program jako je například:  Konference „Od Berlínské zdi k Inteligentní Evropě“, s účastí příslušných politických představitelů Evropské unie, Prohlídka Scandiana, Návštěva místního řemeslného jarmarku a návštěva základní školy ve Scandiánu, kde naše skupina prezentovala DDM Blansko a další aktivity, které se týkají mezinárodní výměny mládeže.  Pro zúčastné to byla první mezinárodní zkušenost a i tím i příprava na další cestu, do partnerského města ve Francii do Boulocu.

 

Francie – Bouloc v DDM Blansko 13. – 17. 7. 2015

První fáze projektu probíhala ve dnech 13. – 17. 7. 2015 v DDM Blansko formou příměstského tábora za účasti 13 dětí z Boulocu a 2 vedoucích z Francie a se skupinou dětí z Blanska a okolí.

Tábor tak navázal na ten loňský, pilotní, který mohl být realizován díky finanční podpoře města Blanska, organizačním a vyjednávacím schopnostem paní Ivy Kratochvílové z Informační kanceláře Blanka a ředitele SŠ TEGA Blansko Ing. Pavla Čípka, který poskytl ubytovací prostory.

V průběhu tábora účastníci absolvovali řadu výletů, zaměřených na poznávání Blanska a jeho okolí (navštívili např. aquapark, radnici města, zámecký park a také pár výletů směřovalo do Moravského Krasu). Mezinárodní skupinu také přivítal starosta Blanska osobně. Po celou dobu pobytu byl nachystán zážitkový program, díky němuž se obě skupiny v průběhu tábora seznamovaly, navazovali přátelství a zlepšovali si prostřednictvím her a společných zážitků jazykové dovednosti, sebepoznání a spolupráci v mezinárodní skupině.   Rádi bychom touto cestou poděkovali dalšímu významnému partnerovi – blanenské firmě ISAN, která Dům dětí a mládeže Blansko v tomto projektu také významně podpořila.

 

DDM Blansko ve Francii – Bouloc 24. – 31. 7. 2015

Druhá fáze projektu následovala ve dnech 24. – 31. 7. 2015, kdy skupina 8 českých dětí v doprovodu 3 vedoucích vycestovala do Boulocu.

Trasa vedla autobusem do Paříže a odtud letecky na jih Francie do Toulouse, kde už následovalo setkání s našimi francouzskými přáteli. Ubytování jsme byli ve stanovém městečku v blízkosti centra Bouloc. V průběhu týdne účastníci navštívili mnoho zajímavých míst (hrad Carcassonne, město Toulouse, zúčastnili lanové aktivit a zahráli si paintball,…). Děti poznávaly nové prostředí a také navazovaly nová přátelství se skupinou dětí z Francie, kteří s nimi trávily čas po celou dobu, včetně přespávání ve stanech. Pro mnoho dětí, které se projektu zúčastnily, to byl jeden z prvních podobných výjezdů za hranice České Republiky, proto si odnesly z celého týdne spoustu nových zážitků a zkušeností. Vrcholem pobytu byl den strávený v Paříži, u Eifellovy věže, před odjezdem domů.

 

Slovensko – Komárno a Polsko – Legnica na TZ Karolín 21. – 27. 8. 2016

Za přispění dotace z města Blanska, proběhl pod vedením pedagogů z Domu dětí a mládeže Blansko mezinárodní pobytový tábor v Karolíně s názvem „ENJOY THE SUMMER“.

Táboru se zúčastnila partnerská města Komárno ze Slovenska a Legnica z Polska. Skupinu tvořilo 9 dětí z Legnice 10 dětí z Komárna a 5 dětí z Blanska, společně tak na táborové základně strávili 7 dnů v období od 21. – 27. 8. 2016.

Pedagogové z Domu dětí a mládeže Blansko, si za cíl kladli pomocí herních programů rozšířit mezi účastníky dovednosti v oblasti komunikace, spolupráce (umět vytvářet vztahy v neznámém kolektivu). A v neposlední řadě představit účastníkům město Blansko a jeho okolí. Účastníci si rozšiřovali jazykové znalosti komunikací v angličtině a slovanském jazyku. Pro všechny zúčastněné byl tento mezinárodní tábor cennou a nezapomenutelnou zkušeností, díky které se snad lehčeji vkráčelo do nového školního roku.