Dům dětí a mládeže Blansko je střediskem volnočasových aktivit s bohatou a dlouholetou tradicí. 

Dům dětí a mládeže Blansko je krajským školním zařízením s více než 60-ti letou tradicí.Toto zařízení bylo zřízeno v roce 1958 a od té doby nepřetržitě pracuje. Svojí pestrou nabídkou zájmových činností oslovuje klienty všech věkových kategorií i sociálních vrstev.

Naším posláním je:

„Rozvíjet osobnost a dovednost dětí, mládeže a dospělých, prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit v bezpečném a příjemném prostředí, s podporou a motivací profesionálního týmu.“

Najdete zde kroužky pro děti s nejrůznějším zaměřením: sportovní, technické, jazykové, umělecké i rukodělné.

V období školního roku pořádá pravidelně kurzy pro dospělé klienty, výukové programy pro MŠ, ZŠ i školní družiny, dále organizuje okresní kola předmětových olympiád, středoškolské odborné činnosti a projekty s preventivní a osvětovou tematikou.

Pro čas školního volna a prázdnin nabízí prázdninové programy, víkendové akce a sportovní soustředění.

Letní činnost DDM se zaměřuje na dětské příměstské a pobytové tábory v naší republice i v zahraničí.

Partneři

Rozdáváme radost dětem

AKcE

Chcete zažít nezapomenutelné akce?

TÁBORY

Chcete se vydat na pořádné dobrodrůžo?

 

KROUŽKY

Chcete se bavit po celý rok?