Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2 je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem.

Hlavní činnosti:

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky), táborová činnost a další činnost spojená s pobytem (letní pobytové tábory, pobytové akce), osvětová činnost, kluby

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Dům dětí a mládeže je školským zařízením pro zájmové vzdělávání a zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační akce pro děti, mládež i dospělé. Dále potom také osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby.

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace Údolní 2, Blansko 678 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace Údolní 2, Blansko 678 01

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – pátek
9:00 až 13:00

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 516 412 790
Mobilní telefon: +420 605 455 765

4.5 Adresa internetové stránky

www.ddmblansko.cz

4.6 Adresa podatelny

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace Údolní 2, Blansko 678 01

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy: info@ddmblansko.cz

4.8 Datová schránka

56xzs93

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2930631/0100

6. IČO

43420656

7. DIČ

CZ43420656 není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@ddmblansko.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 56xzs93

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace Údolní 2, Blansko 678 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004
Sb.Zákon č. 500/2004
Sb.Zákon č. 250/2000
Sb.Vyhláška č. 48/2005
Sb.Vyhláška č. 74/2005
Sb.Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Domovem dětí a mládeže Blansko poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
  • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.