S dětmi jsme na stejné vlně

Středisko volného času Blansko

Aktuality

AKcE

Chcete zažít nezapomenutelné akce?

TÁBORY

Chcete se vydat na pořádné dobrodrůžo?

 

KROUŽKY

Chcete se bavit po celý rok?

Připraven na dobrodružství?

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat

Naše činnost

Naším posláním je:

Naším posláním je: „Rozvíjet osobnost a dovednost dětí, mládeže a dospělých, prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit v bezpečném a příjemném prostředí, s podporou a motivací profesionálního týmu.“

Pořádáme:

Středisko volného času zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační akce pro děti, mládež i dospělé. Dále potom také osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby.

SVČ Blansko je Radou Jihomoravského kraje pověřen organizací okresních kol všech školních olympiád pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

A co prázdniny?

Pro čas školního volna a prázdnin nabízí prázdninové programy, víkendové akce a sportovní soustředění. Letní činnost SVČ se zaměřuje na dětské příměstské a pobytové tábory v naší republice i v zahraničí.