S dětmi jsme na stejné vlně

Dům dětí a mládeže Blansko

Aktuality

AKcE

Chcete zažít nezapomenutelné akce?

TÁBORY

Chcete se vydat na pořádné dobrodrůžo?

 

KROUŽKY

Chcete se bavit po celý rok?

Připraven na dobrodružství?

V případě jakéhokoliv dotazunás neváhejte kontaktovat

Naše činnost

Naším posláním je:

Naším posláním je: „Rozvíjet osobnost a dovednost dětí, mládeže a dospělých, prostřednictvím široké nabídky volnočasových aktivit v bezpečném a příjemném prostředí, s podporou a motivací profesionálního týmu.“

Pořádáme:

Dům dětí a mládeže zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační akce pro děti, mládež i dospělé. Dále potom také osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby.

DDM Blansko je Radou Jihomoravského kraje pověřen organizací okresních kol všech školních olympiád pořádaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

A co prázdniny?

Pro čas školního volna a prázdnin nabízí prázdninové programy, víkendové akce a sportovní soustředění. Letní činnost DDM se zaměřuje na dětské příměstské a pobytové tábory v naší republice i v zahraničí.