Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

organizátoři školních kol předmětových soutěží,

školní soutěže a přehlídky jsou v Jihomoravském kraji od školního roku 2017/2018 realizovány na adrese: http://chces-soutezit.cz/ . Prosím, informujte své pedagogy o této změně a o skutečnosti, že jinou formou nebude možné žáky do soutěží přihlásit.

V případě nejasností nebo problémů s přihlášením či vytvořením školního kola kontaktujte své okresní koordinátory předmětových soutěží. Za okres Blansko to jsou: Bc. Alena Konupčíková a Mgr. Tomáš Zachoval, oba DDM Blansko, p. o., tel: 516 412 790. 

Pro přihlášení, vstup do systému a editaci školních kol vám pomůže podrobný manuál, který je na našich webových stránkách také ke stažení.

Z uvedeného portálu se budou přibližně od poloviny listopadu 2017 rovněž generovat žádosti o finanční podporu středních škol v rámci Programu podpory nadaných studentů v JMK, včetně výsledků za SOD zařazené do přehlídky České ručičky. O této možnosti budete včas informováni.

Prozatím je stránka spuštěna především s ohledem na začínající soutěžní ročník, využití ostatních funkcionalit a související drobné grafické úpravy budou postupně dokončovány za provozu tak, aby zohledňovaly reakce uživatelů.

Děkuji vašim pedagogům za trpělivost a ochotu vylepšovat svými náměty produkt, jehož pilotního ročníku jsme účastni.

Přeji nám všem pohodovou práci a hodně šikovných žáků ve školních soutěžích.

 

Mgr. Tomáš Zachoval

DDM Blansko