Díky projektu První projekt MAS, MAS Moravský kras z.s., který je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu OPZ+ vzniklo v DDM Blansko komunitní Domeček – komunitní centrum DDM Blansko.

Cílem je rozvoj komunitních aktivit v Blansku jako jsou sousedská setkávání, osvětová sekce, swapy, využití dílen DDM pro veřejnost.

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace má dále díky projektu podpořených 5 komunitních venkovských táborů ročně po dobu tří let.