nově online přihlášení na kroužky = Nová, rychlejší, pohodlnější cesta přihlašování 

 

Bezinfekčnost

Posudek o zdravotní způsobilosti děti

Žádost o vrácení úplaty za zájmové vzdělávání

Vnitřní řád

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Etický kodex

Zřizovací listina