Letos jsme získali 1. místo za společenskou odpovědnost v CENĚ HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

V roce 2017 jsme se zapojili do soutěže společenské odpovědnosti o cenu hejtmana Jihomoravského kraje. Získali jsme čestné uznání.

Snažíme se naší organizaci přinést zepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit. Někteří ze zaměstnanců DDM Blansko se rozhodli pravidelně (v půlročním intervalu) podporovat UNICEF (Dětský fond OSN), který se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestraného rozvoje.