V DDM Blansko realizujeme následující projekty a získáváme peníze z následujících dotací.

OPZ+

ESF (evropský sociální fond) a MPSV ve spolupráci s MAS Moravský kras z.s.

 

Šablony OP JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti

Voňavá kaskáda

Termín realizace duben – květen 2024 

pODNIKAVOST